Badania i rozwój

Od początku istnienia kładziemy duży nacisk na prace R&D (badawczo – rozwojowe). Jednym z ważnych elementów strategii Witchcraft Studios są inwestycje w prace badawczo rozwojowe zmierzające do wytworzenia innowacji które mogą być w dalszej części komercjalizowane w produktach lub jako osobne technologie. W naszym dziale R&D mogą znajdować się technologie jutra dostępne już dziś.

Wybrane projekty

Adventure Objective Language AOL

AOL - uniwersalny, wieloplatformowy język, służący do tworzenia gier przygodowych. Projekt noszący roboczą nazwę Adventure Objective Language (AOL) dostępny będzie dla większości platform mobilnych (iOS, Android, Windows Phone). Cecha charakterystyczna narzędzia jest możliwość intuicyjnego tworzenia mechanizmów gry przez osoby niebędące programistami. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników AOL może być wykorzystywany jako narzędzie programistyczne do produkcji gry na wiele platform jednocześnie. Ze względu na innowacyjne podejście projekt otrzymał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej kończone są prace nad całkowitą kompatybilnością rozwiązania.

Projekty Unijne

Jednym z elementów strategii Witchcraft Studios jest stały rozwój. Dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich, wnosimy wkład w rozwój technologii mobilnych oraz ich szerszego wykorzystywania w procesach biznesowych.

Projekt "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez udział w branżowym programie promocji"

WNP-POIG.06.05.02-00-232/13

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5. Promocja polskiej gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość"

W ramach projektu firma Witchcraft Studios wzięła udział w Targach Gamescom w Kolonii jako wystawca.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Okres realizacji projektu: 17.07.2012 r. – 24.09.2013

Udział w targach: 21.08.2013 – 25.08.2013

rozwiń

Projekt "System automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne"

nr POIG. 01.04.00-18-036/09-00 UDA-POIG.04.01.00-18-036/09-00

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość"

Celem projektu jest stworzenie platformy pozwalającej na automatyzację procesu produkcji aplikacji mobilnych. W ramach projektu powstanie platforma pozwalająca w sposób automatyczny na produkcje aplikacji bez udziału programistów, jak i zestaw narzędzi pozwalający obsłużyć ten proces.

Projekt został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy to faza badawcza, w ramach której zaplanowano przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Etap drugi to faza wdrożeniowa w ramach, której Witchcraft Studios zamierza dokonać zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. W ramach fazy badawczej firma zamierza wykonać badania przemysłowe, opracować specyfikację techniczną i funkcjonalną rozwiązania, stworzyć architekturę i prototypy rozwiązania, przeprowadzić testy prototypów oraz wykonać badania rynkowe.

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie możliwości produkcyjnych spółki jak i dostarczanie produktów o parametrach i w czasie wymaganym przez odbiorców i rynek. Pozwoli spółce wejść na nowe rynki i obszary sprzedaży, takie jak mobilny rynek reklamy, gdzie kluczowym parametrem jest czas dostarczenia aplikacji. Projekt pozwoli firmie na zachowanie miejsca lidera w oferowaniu rozwiązań na rynek aplikacji mobilnych.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Okres realizacji projektu: 1.10.2010 r. – 30.09.2013

Całkowity koszt realizacji projektu: 824 070,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 799 100,00 PLN

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 384 440,00 PLN

rozwiń

Projekt "Elektroniczna Platforma do Agregacji Kontentu Mobilnego B2B usprawniająca procesy biznesowe"

Nr POIG.08.02.00-18-108/09-00

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość"

Celem projektu jest zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie platformy B2B wraz z niezbędną infrastrukturą. Rozwiązanie będzie miało formę platformy internetowej, z której będą korzystać i do której będą mięli dostęp partnerzy oraz klienci biznesowi Witchcraft Studios.

Planowany system B2B będzie służył do wprowadzenia nowego modelu biznesowego współpracy pomiędzy partnerami w zakresie dostarczania kontentu mobilnego oraz jego dystrybucji i wzajemnych rozliczeń. Poprzez kontent mobilny rozumie się tutaj szeroko pojęte treści obsługiwane przez telefony komórkowe, takie jak: gry, animacje, tapety, motywy, dzwonki czy filmy, wraz z towarzyszącymi im materiałami marketingowymi.

Rozwiązanie będzie miało formę platformy internetowej, w której z jednej strony producenci kontentu z całego świata będą mogli umieszczać swoje produkty, a z drugiej strony dystrybutorzy kontentu będą mogli go przeglądać i pobierać do dystrybucji w swoich kanałach. System umożliwi dostęp do raportów ze sprzedaży, możliwość definiowania zaawansowanych statystyk oraz dostęp do systemu bilingowego online (rozliczenia i fakturowanie). Platforma do Agregacji Kontentu Mobilnego daje także możliwość automatycznego powiadamiania partnerów o nowo dodanym kontencie, obsługę reklamacji, spersonalizowany dostęp do bazy (zarządzanie prawami dostępu) oraz elastyczne definiowanie warunków sprzedażowych, jak np. polityka cenowa dla wybranego produktu czy dostępne formy jego promocji. Ze względu na międzynarodowy charakter współpracy platforma B2B będzie dostępna w kilku językach, będzie pracowała w trybie 7 dni w tygodniu z dostępem przez 24h z każdego miejsca na świecie.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Okres realizacji projektu: 1.04.2010 r. – 30.11.2011 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 529 100,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 529 100,00 PLN

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 435 020,00 PLN

rozwiń

Projekt "Usprawnienie współpracy pomiędzy partnerami poprzez uruchomienie platformy B2B"

Nr POIG.08.02.00-18-012/08-00

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość"

Celem projektu jest stworzenie systemu B2B, który będzie służył do wprowadzenia nowego modelu biznesowego współpracy pomiędzy partnerami w zakresie dystrybucji materiałów marketingowych, produktów (aplikacji), jak i rozliczeń. Rozwiązanie będzie miało formę platformy internetowej, do której dostęp mieliby partnerzy (zarówno uczestniczący w procesach produkcyjnych, jak i handlowych). Platforma internetowa miałaby za zadanie automatyzować procesy, jak i integrować systemy wewnętrzne Witchcraft Studios z systemami partnerów.

Stworzenie rozwiązania B2B i automatyzacja procesów pozwoli na odciążenie kluczowych partnerów od żmudnych powtarzających się czynności, przez co będą mogli zwiększyć wydajność w procesach ściśle związanych z produkcją aplikacji. W wyniku tego będzie można produkować większą liczbę produktów, jak i wprowadzać nowe marki na rynek. Automatyzacja oraz interfejsy do systemów zewnętrznych partnerów pozwolą wyeliminować pomyłki, które opóźniały do tej pory wprowadzanie produktów na rynek. Partnerzy dzięki rozwiązaniu B2B osiągną następujące korzyści: pliki dystrybucyjne, które będą przygotowane nie będą posiadały błędów, w każdej chwili partnerzy będą mieli dostęp do platformy B2B i będą mogli pobierać dowolne pliki, dzięki interfejsom do swoich systemów zostaną zautomatyzowane procesy pomiędzy firmami.

Poprzez realizację działań przewidzianych w projekcie nastąpi zasadnicza zmiana procesu organizacyjnego w przedsiębiorstwie związana z automatyzacją komunikacji handlowej, wymianą danych oraz koordynacją działań, dzięki przeniesieniu procesów biznesowych na platformę internetową, do której dostęp mieliby obecni i przyszli partnerzy firmy Witchcraft Studios. Platforma internetowa miałaby za zadanie zarządzać dodanymi do niej produktami i je indeksować, dzięki czemu partnerzy zyskają możliwość przeglądania i sortowania materiałów: po produkcie, kategorii, typie plików, itp. Wyselekcjonowane materiały będą mogli pobrać na swój komputer. Dzięki interfejsom do systemów partnerów nastąpi poprawa komunikacji i zostanie podniesiona jakość usług. Platforma B2B pracowałaby w trybie 7 dni w tygodniu z dostępem przez 24h z każdego miejsca na świecie.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Okres realizacji projektu: 01.01.2009 r. – 31.12.2010 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 251 020,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 209 000,00 PLN

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 142 500,00 PLN

rozwiń