Witchcraft Studios Sp. z o.o.

Adres siedziby

Witchcraft Studios Sp. z o.o.
Sienna 39
00-121 Warszawa
Tel.: +48 22 300 18 42

E-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce

Oddział Rzeszów

Witchcraft Studios Sp. z o.o.
Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów
Tel.: +48 17 715 02 52


Witchcraft Studios sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( dalej „ Witchcraft Studios ” ) przy ul. Sienna 39 (Warsaw Tower), 00-121 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy : KRS: 0000273886, NIP: 9512206726, REGON: 140871752, Kapitał zakładowy 150.000 PLN jest Administratorem Twoich danych osobowych czytaj dalej >>
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie albo zawarcie umowy lub dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania naszych i Twoich zobowiązań wynikających z umowy. Odbiorcami Twoich danych będą nasz hostingodawca, firma księgowa, dostawca usług newslettera. Możesz uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich. Masz prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania (link/ adres e-mail), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych (link/adres e-mail). Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi i w celu realizacji usługi. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Ciebie usług. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich gwarantujemy, iż powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie gwarantować realizację: (a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru; (b) certyfikatu ochrony danych osobowych; (c) zwolnienia organu nadzoru na klauzule ochronne.”

Dane rejestrowe

Witchcraft Studios sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienna 39 (Warsaw Tower), 00-121 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy.

  • |KRS: 0000273886
  • |NIP: 9512206726
  • |REGON: 140871752
  • |Kapitał zakładowy 150.000 PLN