Wspólnie tworzymy mocny zespół

Tworzymy mocny zespół specjalistów, złożony ze strategów, projektantów, designerów, programistów i testerów.

Jeśli tworzenie jest Twoją pasją, czujesz się dobry w tym co robisz i dodatkowo Twoje kompetencje są poparte doświadczeniami – prześlij nam swoje CV i portfolio na adres

Praktyki i staże

Jeśli jesteś studentem IV lub V roku na kierunku Informatyka lub pokrewnym, jesteś dobry w tym co robisz, masz na swoim koncie kilka projektów i chcesz się rozwijać, ucząc się od najlepszych – napisz do nas:


Witchcraft Studios sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( dalej „ Witchcraft Studios ” ) przy ul. Sienna 39 (Warsaw Tower), 00-121 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy : KRS: 0000273886, NIP: 9512206726, REGON: 140871752, Kapitał zakładowy 150.000 PLN jest Administratorem Twoich danych osobowych czytaj dalej >>
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie albo zawarcie umowy lub dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania naszych i Twoich zobowiązań wynikających z umowy. Odbiorcami Twoich danych będą nasz hostingodawca, firma księgowa, dostawca usług newslettera. Możesz uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich. Masz prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania (link/ adres e-mail), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych (link/adres e-mail). Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi i w celu realizacji usługi. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Ciebie usług. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich gwarantujemy, iż powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie gwarantować realizację: (a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru; (b) certyfikatu ochrony danych osobowych; (c) zwolnienia organu nadzoru na klauzule ochronne.”