Grafik / Web Designer

 • Oczekujemy:
  • dobra znajomość pakietu Adobe
  • portfolio potwierdzające w/w umiejętności
  • doświadczenie w projektowaniu interfejsów aplikacji mobilnych na różne systemy (przede wszystkim iOS, Android)
 • W zamian otrzymasz:
  • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub inną wybraną formę współpracy)
  • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
  • budżet na szkolenia i wyjazdy
  • pracę w doświadczonym zespole, przy interesujących projektach umożliwiających rozwój i gromadzenie doświadczenia
  • wygodne biurko oraz profesjonalny sprzęt do pracy
  • dogodna lokalizacja w centrum Rzeszowa

Grafik / Web Designer

Miejsce pracy

Rzeszów
ul. Piłsudskiego 32

Witchcraft Studios sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( dalej „ Witchcraft Studios ” ) przy ul. Sienna 39 (Warsaw Tower), 00-121 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy : KRS: 0000273886, NIP: 9512206726, REGON: 140871752, Kapitał zakładowy 150.000 PLN jest Administratorem Twoich danych osobowych czytaj dalej >>
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie albo zawarcie umowy lub dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania naszych i Twoich zobowiązań wynikających z umowy. Odbiorcami Twoich danych będą nasz hostingodawca, firma księgowa, dostawca usług newslettera. Możesz uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich. Masz prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania (link/ adres e-mail), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych (link/adres e-mail). Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi i w celu realizacji usługi. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Ciebie usług. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich gwarantujemy, iż powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie gwarantować realizację: (a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru; (b) certyfikatu ochrony danych osobowych; (c) zwolnienia organu nadzoru na klauzule ochronne.”
Istniejemy od 2007 roku

Jednak nasze doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania i rozwiązań mobilnych sięga znacznie wcześniej.

W skład naszego zespołu wchodzą stratedzy, projektanci, designerzy, programiści i testerzy,
a każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie.Nasze kompetencje potwierdzają nasi klienci

Realizujemy projekty na całym świecie dla takich klientów jak OVB, Lancome, Samsung, Toshiba, Mercedes-Benz, Porsche, Prudential, Warner Bros, Astellas, Jannsen, Merck, Warta czy Energa. Klienci doceniają jakość naszych usług, 80% z nich trafia do nas z polecenia.

 • Lancome Paris
 • Mercedes-Benz
 • SAMSUNG
 • Warner Bros Pictures
 • Janssen
 • MERCK